Båstad

Styrelse

Bernt Berntsson         ordf.
0431-361959
[email protected]

Jan Belfrage               vice ordf.
0431-363033
[email protected]

Eva Strand,               sekr.
0431-71593

Gunilla Dahlberg        ledamot
0431-472020
[email protected]

Maj-Britt Nilsson         ledamot
0431-361493
[email protected]

Richard Ferry               ledamot
0431-76402
[email protected]

Gun-Britt Johansson  ledamot
0431-70549
[email protected]

Ulla Berntsson           kassör på uppdragsbasis

Maja Johansson        hemsidesansvarig
[email protected]

Hans-Erik Petersson, revisor ord.
Rolf Plantin                  revisor suppl

Göran Kjellerstedt    valberedning (sammankallande)
Rolf Plantin               valberedning

Anders Andreasson  programkommitté
Carl-Olof Orsander  programkommitté
Bernt Berntsson       programkommitté